Услуги

Ние ви предлагаме:

  • Транспорт от България за страни членки на ЕС
  • Транспорт от страни членки на ЕС до България
  • Транспорт между страни членки на ЕС, различни от България
  • Транспорт на територията на България
  • Превоз на комплектни товари в България и страните членки на ЕС
  • Превоз на групажни пратки в рамките на страните  членки  на ЕС
  • Превоз на товари, изискващи температурен режим в страните членки на ЕС
  • Консултации при избора на най-икономичен транспорт и маршрут
  • Координиране и контрол на всеки етап от транспортирането на стоките

Ние ви осигуряваме:

• Надеждност и сигурност по отношение на целия процес по извършване на транспорта.
• Пълна прозрачност и комуникативност.
• Индивидуален подход спрямо всеки отделен клиент, в зависимост от неговите изисквания.
• Формирани изцяло на пазарен принцип, оптимално изгодни цени.
• Конфиденциалност на сделките.
• Контрол и коректна документация
• Детайлно познаване на нормативната база за сделки в страната и чужбина
• Лоялност и лична ангажираност